O konferenciji

S velikim zadovoljstvom pozivamo vas da pratite i prisustvujete 8. internacionalnoj naučnoj konferenciji "Ekonomija integracija" – ICEI 2023, koja će se održati 7-8. decembra 2023. godine u Hotelu Mellain u Tuzli. Konferenciju, čija je centralna tema „Održiva ekonomija i turizam na putu ka pridruživanju Evropskoj Uniji“, organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli u koorganizaciji sa šest fakulteta iz regije, uključujući Ekonomski fakultet Univerziteta J. J. Strossmayera u Hrvatskoj, Ekonomski fakultet i Poslovnu školu Univerziteta u Mariboru u Sloveniji, Beogradsku bankarsku akademiju, Ekonomski fakultet u Podgorici u Crnoj Gori, Ekonomski fakultet u Prilepu Univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ u Makedoniji, te Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji. Na ICEI 2023 konferenciji, učesnici će imati priliku da prisustvuju nizu uzbudljivih sesija, uključujući: Plenarna sesija – Sesiija dekana; Specijalna sesija - Umjetna inteligencija u obrazovanju i istraživanju; Naučno istraživačke sesije; Studentska sesija - "Kretanje kroz haos: Upravljanje projektima u doba start-up-a"; Biznis forum – Pet panela sa preko 25 panelista. Ove sesije predstavljaju različite teme i pristupe, od akademskih diskusija do praktičnih primjena u industriji i obrazovanju.

STRATEŠKI PARTNERI

SPONZORI ICEI 2023

MEDIJSKI POKROVITELJI